Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Giang Hồ ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mugiangho.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Giang Hồ

N2U4C5J5M7
H8Z8E9T8T3
U9P3T9J2R6
L7T1T3M5R7
L8T3F2R3X7
P9S2C6O7J5
T1J2Y3Z3Y5
M2D8D6Q8K2
H1E4S6Y1H7
Z2Y8A2M9W9
J5L6G2H5O2
E7L8I1Y3C8
F5Y2L1U1I1
H1Q2D7C4B5
G2Q8I2P2W5
C9N2O3C5H2
P7Y3M7G7B5
O9F7T8G5Z9
K1J6N6A8Z7
G5Z4W3W6F1
V9O8N7O9E5
Z3Z6E7N2O1
N9W2N9I4Q8
V3C2V3L8X1
I5A4Z2B9I4
G4H3A5D9Z4
D2V8B1V8X6
H1K8D3Y1T9
E3C3C5R3K7
H8V5G5I4W9
X2H2B7X3A5
N5R9H1G4E1
C3Y6V3H3F5
E2H6W7M8S8
H9I9Z1D4X7
Q3D2N1P8V5
W4K1R7T8S6
P9Z6G7P5S3
I1Q4Y1X2C7
T8M5B3J1H6
X9Z3K9Z4B7
A3T3I3F5X7
U9R3J3D7H4
H9L3R8S6S7
D7N3J1U3S3
N5A3X9X5C4
P1T8B9H1W3
E3U6J3U3T3
E4P4R6X2J6
T9O5Z4V1L5
I6F1A7P1O5
M7H6V7R7I3
L9Y7G8W5Q9
B3U3A2I5E4
A4C3C9L2M5
M4O1I3O9Y2
S3Y3V5A7P3
I7Y9E5B7V4
L2L3J9C1Y5
L9E3E4Z4S1
Y5J8O5Z2H2
V1K6P8G8P7
L6T6D6N5J3
Z8E5S4A9X8
I1C4N6P6U2
S7Z6H7X8O2
V3T7L7U2P9
Y2T3H9G9I4
G3L5J4G8T4
F8W3T4W2W6
C9A4Z3B6A8
M1J5M2I7V3
H4R4Y7W5A5
X8G2W9B3P7
K7T8T2L2K6
N8D7V5N8Z3
J3R3V2Z4Y9
S1E2O7A7W5
N7S5G9L9N5
S2P7Z9T5T2
S5L9M6I2O8
F5W4P5L6U6
C3V7A3Q7Z8
D7Y3Q1P9G5
V6B5F5A5D3
K3P7C1E7I9
D8B7K7J8Y6
Z1N4B4V9N3
E3H9O1K5M4
G6G1O7U9W8
K4C9G5T6C6
N2P8T7H3V1
E7X8I2H2Y3
J7U9J3O7Z1
D6F2L6D3X9
T2Y7F2J3T6
E7B3L6P9W1
J3D5C3A8L6
E9O7R8X8B8
P4E3B3L8L9
V2P1D9O4B5
G9U7C2D6L2
B9B7Q4O3P1
U4K2F2O7M5
U5F1Y8T6Q5
S2F3M5G2P6
F2E6U5W6G2
E9J1N5F6L9
O6H4H4C1C9
I4L9C2Y4A5
N3D3C6L2Z9
P5G4M1H4M3
S7U3S1N6N1
M5Z2G1O8Z5
B5A8K3K6G6
M9W2R8Y4Q5
X9V9H1T4M5
F6C9B8J4B9
N1B1G2D7L3
T5A3M1T6S1
Q2V3Q8L6B8
K7N2S4V6F9
F4W8V9Q9Z5
Y1W4M4I2T2
E4X4H2H5A4
C2S3R6K8K5
R8N4I9U1B6
O6S6W6L8Q2
Q5J9B2X1G1
I6Z1A9X9G6
N1J8X4U2V8
I9Y8M5Q5F2
V6C1B7V8T8
I4N3S9G8A3
M4U3L8Z4O8
M9M1V9F9T2
O5G9E7R9E2
D9Y2K9N7C5
E7M4J3F4H5
Q5R3G5U1W5
H2N6P5H6C9
W6W4U4A1P7
S7E3I5S5Q9
U4O3J3Z1P9
M4N5K1S1D5
G3S5X4U9M6
X2O3N8M3U8
W4J4Y1V6P6
K4U1K2E6K1
T4A4A8X4K9
E1R2X9E9O2
E5U8Z6S1K1
D6P9F1L2W6
F6J2W4N8F3
U4V3D6C2U9
S1O9S1G6V1
L4B6Q6C4V7
Q6B6R9D4C9
M4R5X3I4N9
T2O5T6Q2O3
C1T5F9Y3E4
R8F3N9R4F8
Z6P4G3K3M1
J4G5N5J8K2
A3A8N9X2S9
Y1E3O5P3P9
A6S3W1C2Y5
W1O8K9P5N4
U1Y2A4N9L7
R8E3I1Y7X9
D9A8L4X9K2
E2Y8T3N3J5
T6K5C9Q2A7
X2M5G7G3O6
P3L5D8T1S3
T7L3T6W4O7
R2Q1F9B7V3
E1T9B7H2S6
Y2R9P4O1O7
R4Z1T7Q2C2
S1X7S6D7H6
X8U6N8E6D3
H5L7N4U3W5
E8H3U8H5M6
B2T3S4A3K6
Z8D9D2O2K2
V4W4U5A4L5
U8N5C7Y7T2
U8R3E3L2W6
N4A7S9B4C3
Y2F3R4M6P5
H2V8B5G7W2
U4L6B8V4I7
B1R4J8C3F1
Z5W7J6K9Z4
X8B5K4S5V2
B4D5P7C4B2
G4D1H9U4J1
Z5O4A3L5M2
C7F4O8G8F2
G8D8A9R2Z4
G4L3D2C7F6
R5T9V5F4B6
L9I8R5F2M4
Z9T1X7N5H1
H6U8T7J6I8
E3Y3K4G3X9
A8X2H4P8Z3
X3J4I7O4W9
G2V2S7C3X8
H4B7P1V4G8
L5N1B2N4M6
Z3N1L7B7F3
I8B3P2R3J6
D5D4Z1Z1O9
H1D5O3Y8K8
Z5N4I5D2P4
T5Z1R1J6E6
O8K9S9N5P4
C6T2D4A5O7
F8O2U3S1V5
D8B2G7I5W2
O1F4L6X7I9
Z3C6E2N2A3
Z6L9D2X3G3
N7I2Q1Y5Z1
K5O7L8B8C8
M5V3P4F3L5
K7A9Z7E7C9
Y1A4N7Q1U6
T8Y1N1W3G8
W5V7O8Z4N1
H2A2N7W9G4
Z5M1U6M4N9
C5Q8R4S4O1
G7E4P8R8O7
B8V4C6X1H2
P6D7J4Z1L6
F1L9O7T1V3
L9Q7D2H4Z1
D3J6R4P2R4
C4O7J3G2C3
R8N1P9H4Q4
O4D2W7P1M4
F4G3N7D8T1
B5Q2A8H5L5
E2L3J2Y8V6
O7L2R1I8I7
F1U7A6Y8X2
T2G5I7B9M6
X3Z8I6V1G8
Y1L4O6S7J3
M1B8P9O1R8
X4H7N1Z4V6
O4O2C4I7S5
J8V5C2G8D4
G4Q9G7N6F2
N1Q5Z9M3F7
S1B8R2R3N1
L1D2A5N8P5
Q4Q5Y9I6A5
I2U7U8J2W1
L3X2N4B8B3
Y9H5R1S6U8
U8Q6C4F4B1
K1H7H4J8A4
Y8G2K1N6S5
W1L9G3H5Y3
Q8T9G3Q3I2
I8R7N3K9P7
J2L9L7Q2M9
D6J7M5D1V4
C8I9X4F4L1
B1H6O4P3I5
V9Q5U2S3H3
Y9B3R2U8Q5
G5A9V7Q2K4
B8E7C6D4M7
A9Z5S8O4G4
F6C9R4D3I4
A7E8U6D6Z3
P9H2A6R9A3
F1U3N7Z4A8
Z9K4Z3L1V1
J8L6C9Y6Q4
Z5E3S1V7T8
L2U3K6B1F9
U7P1N7O6D2
Y6K2K7G6J5
Y4F4B8N3K1
H2Z9F8Y2Z8
M6A3L9M7Z1
J5W8C9Q7X9
W4S1F1S6I9
M9R1L8V4U8
O7P4H2A1E3
S9X5P9F7Z4
J7Y1A2J7T4
Y9P6H4O2K5
U2Z9I9K7U2
W2D1N3Q6U8
D7N7J2K7G6
F1A4I2L2N7
U6V1P5R4L5
L6V1A5J2Y5
F2Z7V2P3P1
H1T6D5U4Q4
A2N4N1Z3K5
X8V2J7H1N4
C1D8C3F1L9
T6G7Q1R9H4
A1B1O6Y7J8
S3M1W3B6C9
I9P3D9N5L6
J1F2T6G7A2
E2F5J8A8C9
U1H2L5J7I2
B6V2O2V1J9
W2H5Q4H4C1
O4Q8J7K9U3
G4T9S5A2F8
Z8A6G9P8L2
P4K9Y2X7C3
T8Z7T6C1B5
R2D9T4F9U4
D7M9B7I7Q8
T3G1O7P8K2
U9W9Z7B6C6
W6K1A8X7Z3
L4V7I2K8B6
M9H9A2B2U1
G9R3S6C5A7
W2M2H2H7R9
U4Q8P8M8H6
L1I7J2Q2H8
I2Z9S1M5Q5
R4N4T3Q5K6
V8F2E7W5I1
D2T5N9C1U9
E7I5N9K9X8