Vậy là hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi cụm máy chủ MU Giang Hồ chính thức open và giờ đây đã tìm ra được những Chiến Binh Thần Tốc.

Thông tin về sự kiện xem lại tại đây: http://forum.mugiangho.com/showthread.php?19625

Giải thưởng:
STT
Chủng tộc Tên phần thưởng Nhân vật
1 Phù thùy 50 Vzen + 50 Xu vào TK Poo14Tuoi
2 Chiến binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK Imfine
3 Tiên nữ 50 Vzen + 50 Xu vào TK MaRio
4 Đấu sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK N0bita
5 Chúa tể 50 Vzen + 50 Xu vào TK LenhHoKaKa
6 Thuật sĩ 50 Vzen + 50 Xu vào TK George
7 Thiết binh 50 Vzen + 50 Xu vào TK RFManhS2

Chú ý:
  • Phần thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản ngay khi có thông báo này.