Sau đây BQT xin chúc mừng những nhân vật sau đã giết được sát thủ với những phần thưởng là 15 Ngọc Hỗn Nguyên trong ngân hàng:


  • RFManhS2
  • BotGame
  • canhduume
  • HoaThienVu
  • Sanji


Phần thưởng sẽ được trao ngay khi có thông báo này.
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!