Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Giang Hồ ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://mugiangho.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Giang Hồ

B1F9T6V1T9
K7K7B7C3J6
W3W2U5W7Z9
G1G6N8P5C7
J8S3I8Z8G7
X8W8M5O8E7
R9Y4F6E9E7
F6P2M5B6C2
D4Q1P4X9B6
R3K8V3D3I3
K3I4T9Y9K5
I7Q4Y4P1U3
S9E6E3P3S6
U6Y1G2Z4V8
K2U4M7H3W9
W6X9E7N1W3
B3L9C6Q9Q6
L4E9P7L4Q1
G5W3C6N2T8
X6A3Y7U6H7
O5T4A4C5V4
O7H4S9D9K9
Z4R3L1M8N8
C2U3M4A9Y4
F7X5F9F3P6
E4Z3Q2M1Q8
G7C5Y9P2U2
U4X5Q5T5E2
Z5D2D4U5Z9
B3O9R4T3X7
Z3G1O3X3Z2
S9N5X3C2R9
V8V5B4L8E7
M2A7Y3I8Y9
E5I9S4K8N5
G1D7Y4Y5A3
K8L6D1A1F6
T2G7C3W3F2
I1R3X2A3E8
O6N8C9Z6O1
G7Q8B8K3C5
X4U4S1R6J7
J6J1H1O8Y1
Y6O6R8Z7W9
H8A3T8P3C2
S3A3X7P3S5
E7L2Q4X8Y6
B4P5Q6V5Z2
K6L7J8G5S2
Y9B1L8B9X1
L5M7H3Z5S6
D4B6F2Z2A5
O3V7X9I9Z4
I4O4N3O2B1
J6X5N5J9J4
D8D2L3P8Y4
P7R3Y7H4I8
F1Q1O7V4R5
Z5C5C8Q6G5
B4C7Z5E3M7
P4J3L2A3Z3
T9A9R1Z5U1
K6X5W8K4N8
K4A4X9F1R5
I6M1M4Q2O9
C1V2R6X1X6
L9N8W6Y9N2
C2O5P1D7X2
Y2V1M6E4X7
X1L6K2Z9T6
E7K7L3Z1T8
X7A8M8B8H5
X4J3N1V9C4
P2M9F8U6Y1
W2A5X1F3T9
R3Y6L9D6O4
J8Y6X4O8N5
R7L5C6D2G4
U3L3X5I9R8
E9D3U5Q3H6
X5B8X4I4L6
C8O5V8T6Z6
W1D7I4U4P6
N8B9U1N5V6
V5H9C1O2H6
Y7B7T2G5Q6
K5I6F9H8M7
A8F4J7Q2P2
V4R4D4B5X4
F7Q5L8E6D1
F6H4A8J7L2
P7C4O8R7M7
V7C8D2O3V5
X8O9W6Y8T8
P5R9W6L6Y8
N4I8W9W9T3
L3S1T9A9J3
O7P9Q9M8R3
F4R2I3G5A4
G6Z7P3E2N1
K6Y3V5O3D6
M3L7O3H3B8
O5F8L6C5E9
Y7A4Z6K2M6
D4S1R4F3A5
M6V2W8A1L8
E3Z1G2T2D3
Q7N9E9C2Z8
E1Q5D3M8N6
R6U7X4Z8O9
O2U3N6K6F5
R8X6K1C3Q1
G5H4D7G9T7
B7A7S5T6K8
X4N3L3H5B6
X8F4G4M1P6
E9I3B3N9V4
A9Z3B2Y7B2
D4S9L6U1N2
H3C8Q5Z3E8
H3Y4A6O2S9
V7Y3H3M4C2
K9Z3D8V3M5
H9S5Q4T7M4
R4T4U9Q6L5
R1K5K2C6M5
R1K6C9T3H4
W1H6U9B6F6
J4N9F3O4Q9
Z7U3C9W9P2
I5Y4X1R1P2
K2N3S9N3A4
I5P6P5Q2E7
A7I5R5R6O2
Q5N5V8I6J9
L4P4F1R9X9
C1L9G6T7F9
F5D5N9Q2T7
A4U4S6W7G8
A5U8R6B5L2
U9H7M7V9G8
T4M1A5Z8M5
G3G6N4M2Y8
Q7Z8O6X4U1
N3H8L7Y5D3
C9W2K9T5L1
N1X4L6D5Y2
M8W5W9V6Q1
U6C5D9B1E4
Q4G2E3L3I5
K3D2I3P1M2
F4P4U2N4E8
K8Q8F3D2D6
W9W9I1P4C2
G1C9V1S5T4
I1D1K1X5I1
H3T7B8J5F7
P7C1F2F4J1
P6O2G2Z4Y8
W4Z3F1V2B3
I2B6R8X6R7
W5E6C7A5B4
D6Z4G2C7T5
X8V7C8L4T1
T5T3Y1P2D2
G4A7W3H9R1
D9C5G4N8R7
T5H2W7Y6B5
D2K9X9M5V9
I5X5E5V7D3
L7X3O7N7B9
X3K9U2W1I1
O7N2I5P3U4
C8R2R5Y3B5
R2V1J2V5L9
Q3H9N5M3K9
J3U5T8E9X7
S5R5T9N4F3
X8I4V4F5E8
P1C9R1E2M1
D7Q7T4D7I8
Y7O3E4G8V3
H2O5S2D1M8
C4A7S9M3U2
A4T9E3N1H2
E2V2J8T4J5
N7X5D5E3C1
Q7C8T6J7O2
U2T7N2H9V9
V7I7J3Y8T6
Q1U8W1C8E4
H1Y1P9C8Z6
B5L4Y6K5L8
P4G2Y1L6T4
D6I9T8M8Q5
J8Y6L1N6I2
F2G6N8O6B7
X5T1K7F2C2
L5C5H7A7C2
N5S7Q6S4P7
N2H4B2C7O7
T6N6M6G2Q6
J4G7Y1S9C2
Z2E8B8C9Y6
D2H2O7N8J3
L6B5C8C9S1
P4L9P1O4B7
X7M9K2E1V5
Y1K3J9B5U2
X4D6Z9U1S4
W4Z5E5D3U6
O1D1D3U9W6
D5W7L6D7Y4
V3J5C6Y7K2
O4W1O6X7E2
B4I6M3Z9S1
F4B4X3D4E8
H1Z3U1W9O6
H8Y6U3G9N1
V4Q6Q4H5P8
E1F9D4U9C1
H8K3L5M7S6
N5X1D5D6D3
P5Q7A3Z6H4
E9O8A4K2T3
Z8U9P3O9W3
H1B6Q4D8I9
L8Q4F4O9W8
Y8V9X2A8A9
K1D9Y7X9R4
M9Z6Z4I5M3
C6J8Z1K1Y5
L9U7C5Y3M5
C5R5K8N3L5
P9Z6B1O9J8
V6Z1V9G7H1
L8M4D6K1L8
R1N5Y1B8G3
V3V7F8K6H8
Y8V1J4L3Q2
J2L4O3O3A7
H2X2A2Q9C4
S3B9B3K8D2
K8X6R9Z1W9
E7E7U5H9N9
I9M8Q3Q3U3
V2G9M9B1S8
A6K1Q1Q5S9
M7M1X6J1D9
V1D2G3H2W2
S7Q8M6J7H6
H6L7M2S5K5
H2U1S1O9F8
N7F3B6I4T5
A2J9B3V3G4
I7R2A7T9O4
R1D7S6Z6E6
F3S6R6Y7O4
B6G6B2C5C6
S6D4Q6P5N5
I8O9V7X7G4
F8E1I3H5V9
K4X8I4D3T7
C5U2M2T5R6
U1U4R7H1W7
T4F8Q7Z7O1
C9Y3I7J4R5
Q3A4T2I6W1
G7K4M1Y8Y5
H1F2Y5Q2M3
U4F3C4N8T6
Z5V1F4R8H5
K1A1R5E9J3
S6J4C7R8T7
O1V6Z2Y3K1
N7S9G3D4D9
P6G4Q7X2R2
U1A5S3H6U6
O4F2F4T1F8
C2X7Z3D3T1
T4X6K5V9W3
O4V9W2N7Z8
A2N1Z2Z3O7
Y9X6S8F5C8
F1Q7Y2L9W7
M2U7O2H8G8
R5R5E5P8G2
Q6L7O6N6B4
L6J2G7T9Z4
A7C4G6V8P7
O7V1Q6T6T6
R2D9D2X3K3
S4F3C9Y6M5
Z1W4T1Z2C7
W1P2W8P2W2
L1B7G1P4T6
P8Y8G9Z6L6
O9D6N3O7K8
Q9O1L6J8O2
H3R9K9W5Z8
Q3V6R3Y5B6
V7D7Z8R8P1
V3F7S3T8P4
O3C5W6N3W5
M6S2N1Y7V2
G9N3E9V3I9
D5T3S4W6A2
Z7R1H7J6M6
J3E8N7T4V8
M5H6U7X7K5
L2T5A7C8X8
X1T3E3X9C3
Q5Q6B3V4B9
O3J3D9F5X5
L2V3I4H5U9
A3P9K5X3H4
K4Y1X7Q6I4
X2T9E9U3R6
D6Z9Z6W5C1
T9G2N4H2M4
O4E3M7X7Y1
W1L2U6E2M5
M6H2Z3C1Y2
U2N4R9F5X3
A4U7W2L8I7
U3H2F4V5K1
B2S6Z1J9T9
O6W7H7R4X7
U1Q7N4U1I2
N7Q4K5I7J9
A2S4I1H6B1
Q2E3N4T8S5
C9Y5L6F1S6
Q3Z1Z8J5S3
A8Y9J3V7Z9
O2G5M1R8S1
N1C1O5E7B6
G8S4G6Y3Z7
K9L6T1A9D5
Z8C8M5C6I3
S3Z4K3G7P9
M3M8Z5Z9Q1
Q5K4P3K5F6
C3U8U8P9S4
F4B8K7G8W6
P6Y3F3Q1T3
G6E8P2J2N1
L3X3Q8I8C3
C2U1L8W1A4
E7Z7M5C3Y9